Design

Фирма " Айсберг - Интернешънъл" ЕООД е изготвила проекти за обекти в областта на хранително-вкусовата промишленост, като: 1. " Маклер Комерс" ЕООД - гр. Търговище Изготвяне на Технически проект " Хладилна база за структурно/ бяло саламурено / сирене от краве мляко в гр. Божурище към Мандра за сирене - с. Брестовене, обл. Разград; 2. "Родина- Агро" ЕООД - гр. Попово Изготвяне на Технически проект за Обект: " Предприятие за замразяване и сушене на плодове и зеленчуци" - гр. Попово 3. "Тера Клас " ООД - гр. Велико Търново Изготвяне на Технически проект за Обект: " Пазар на едро за зеленчуци и плодове" 4. " Риба Комерс" ООД - гр. Бургас Изготвяне на Технически проект за Обект " Хладилна база за риба и рибни продукти" - КК " Слънчев бряг" 5. " Денито" ООД - гр. София Изготвяне на Технически проект за Обект: " Магазин за търговия на едро, администрация и подземен гараж" 6. " Ойрошпед"АД - гр. София Проектиране на Хладилни инсталации за хладилни камери и охлаждаем коридор за Транспортно спедиционен терминал; 7. ЗП" Красимир Керемедчийски" - гр. Ихтиман Проектиране на Предприятие с Цех за замразяване на плодове и зеленчуци; 8. " Мизия Милк" ООД - гр. Търговище Изготвяне на технически проект за " Разширение на млекопреработвателно предприятие за производство и съхранение на млечни продукти - хладилни инсталации за хладилни камери" 9.Проектиране на " Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци" за нуждите на " Агроланд" ООД - гр. Хаджидимово, обл. Благоевград;

Iceberg – International LTD. has designed projects for the following food industry companies:

  1. “Makler Commerce” LTD. – Targovishte

Engineering of “Cold storge for cheese” in the town of Bozhurishte at Cheese Mandra – Brestovene Village, Razgrad District

  1. “Rodina Agro” Ltd – Popovo

Engineering of: “Freezing and drying fruit and vegetable factory”- Popovo

  1. “Tera Klas” OOD – Veliko Tarnovo

Engineering of: “Fruit and vegetable market”

  1. “Riba Commerce” OOD – Burgas

Engineering of: “Refrigerant plant for fish and fishery products” – Sunny Beach Resort

  1. “Denito” OOD – Sofia

Engineering of  “Shop, administration building and underground parking”

  1. Eurosped AD – Sofia

Designing of refrigerant equipment for cold rooms and cooling corridor

  1. “Krasimir Keremedchiiski” – Ihtiman

Engineering of Factory for frozen fruits and vegitables

  1. “Mizia Milk” LTD. – Targovishte

Engineering of:   “Extension of a dairy-processing plant and storage facility for dairy products – refrigerant equipment for cold rooms”

  1. Designing a “Fruit and vegetables processing company” for “Agroland” OOD – Hadzhidimovo, Blagoevgrad Province
  2. Engineering of “Food factory and storage” for the needs of company “Beriyozka Ltd.”-Elin Pelin
CONTACT US NOW

FOR QUESTIONS AND CONSULTATIONS, PLEASE CONTACT US

Iceberg – International LTD. was established in 2001 and since then it has been one of the leading refrigerators and air-conditioning companies supplying the food industry.
CONTACT US NOW