Проектиране, доставка, монтаж “до ключ” и гаранционен сервиз на хладилни и климатични инсталации. Цялостно изграждане на предприятия за хранително-вкусовата промишленост.

Айсберг – Интернешънъл” ЕООД е създадена през 2001г. и се налага като една от водещите фирми в областта на хладилната и климатичната техника за изграждане на обекти в хранително-вкусовата промишленост.

Айсберг – Интернешънъл“ ЕООД

“Айсберг – Интернешънъл” ЕООД е създадена през 2001г. и се налага като една от водещите фирми в областта на хладилната и климатичната техника за изграждане на обекти в хранително-вкусовата промишленост.

Основната част от дейността на компанията е насочена към извършване на инженерингова дейност – работно проектиране, доставка, монтаж до “под ключ” и гаранционен сервиз на хладилни и климатични инсталации. Други направления са осъществяване на търговска дейност, свързана с доставка на хладилни и климатични съоръжения и оборудване, както и сервизиране на търговски хладилни витрини.

Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти, които са в състояние да дадат най-добрите технически и технологични решения. Те са съобразени с всички съвременни тенденции и нововъведения в областта на хладилната и климатична техника. Спазват се изискванията на клиентите при изграждането на хладилни инсталации за охлаждане на вода, използвани за технологични нужди в предприятия за безалкохолни напитки, пивоварни, месокомбинати, винзаводи, зеленчукопреработвателни предприятия, млекопреработвателни предприятия и други.

Научи повече

ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА

– Цялостно изграждане на хладилни камери;
– Монтаж на самостоятелни хладилни инсталации, свързани с технологичните нужди на различни видове производства;
– Монтаж на централизирани хладилни инсталации с различен брой консуматори (камери или изпарители) за съхранението на стоки и продукти в хранително-вкусовата и други промишлености;
– Ремонт и реконструкция на съществуващи хладилни инсталации;
– Абонаментен сервиз на хладилни инсталации;
– Монтаж на мониторингови системи за следене на температурните режими и статуса на хладилни камери и инсталации, свързани с въвеждането на системи за стандартизация.

КЛИМАТИЗАЦИЯ И ВЕНТИЛАЦИЯ

Вентилацията е една от най-важните системи, за осигуряване на нормални условия за живот на човека. Правилното проектиране и изграждане на вентилация у дома ще създаде комфортни условия за живот. Своевременният обмен на въздух в затворени помещения ще осигури добро съотношение на кислород и въглероден двуокис и ще ни избави от влага и мухъл. Ако вентилацията работи заедно с други климатични системи, в сградите се поддържа стабилен микроклимат.

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ

“Айсберг – Интернешънъл” ЕООД извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз на монтираните машини и изградени обекти. Предлагаме сервиз и на машини и съоръжения, асемблирани от други фирми.

Дългогодишен наш клиент в сервизната дейност е “Кока-Кола” – България.

Договорните отношения покриват гаранционно и извънгаранционно поддържане на търговските хладилни витрини на компанията. В момента специалистите ни професионално се грижат за над 15 000 хладилни витрини на територията на гр. София и областта.

NextGenerationEU

Проект: BG-RRP-3.005: “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Основната цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП). В рамките на изпълняваната инвестиция “АЙСБЕРГ – ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД предвижда да въведе в експлоатация на ERP система и създаване на база данни за контрагентите на фирмата.

Бенефициент: „АЙСБЕРГ – ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД

Обща стойност:  20 000 лв., от които 20 000 лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 02.06.2023 г.
Край: 02.12.2023 г.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-2919-C01 Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: „АЙСБЕРГ – ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв.
европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.07.2020 г.
Край: 06.10.2020 г.

Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.089-0717-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: „АЙСБЕРГ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв.
европейско и  0 лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.10.2021 г.
Край: 14.01.2022 г.