Фирма " Айсберг - Интернешънъл" ЕООД е изготвила проекти за обекти в областта на хранително-вкусовата промишленост, като: 1. " Маклер Комерс" ЕООД - гр. Търговище Изготвяне на Технически проект " Хладилна база за структурно/ бяло саламурено / сирене от краве мляко в гр. Божурище към Мандра за сирене - с. Брестовене, обл. Разград; 2. "Родина- Агро" ЕООД - гр. Попово Изготвяне на Технически проект за Обект: " Предприятие за замразяване и сушене на плодове и зеленчуци" - гр. Попово 3. "Тера Клас " ООД - гр. Велико Търново Изготвяне на Технически проект за Обект: " Пазар на едро за зеленчуци и плодове" 4. " Риба Комерс" ООД - гр. Бургас Изготвяне на Технически проект за Обект " Хладилна база за риба и рибни продукти" - КК " Слънчев бряг" 5. " Денито" ООД - гр. София Изготвяне на Технически проект за Обект: " Магазин за търговия на едро, администрация и подземен гараж" 6. " Ойрошпед"АД - гр. София Проектиране на Хладилни инсталации за хладилни камери и охлаждаем коридор за Транспортно спедиционен терминал; 7. ЗП" Красимир Керемедчийски" - гр. Ихтиман Проектиране на Предприятие с Цех за замразяване на плодове и зеленчуци; 8. " Мизия Милк" ООД - гр. Търговище Изготвяне на технически проект за " Разширение на млекопреработвателно предприятие за производство и съхранение на млечни продукти - хладилни инсталации за хладилни камери" 9.Проектиране на " Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци" за нуждите на " Агроланд" ООД - гр. Хаджидимово, обл. Благоевград;