Project Description

Oнлайн супермаркет „eBag“, гр. София

Разширение на хладилни площи към складова база на онлайн супермаркет „eBag“.

  • Изграждане на нови нискотемпераурни и среднотемпературни хладилни камери за съхранение на хранителни продукти, в комплект с хладилни инсталации към тях.
  • Разширение на съществуваща среднотемпературна хладилна камера. Доставка и монтаж на ново хладилно оборудване.