Project Description

Хладилни камери за съхранение на череши, с. Динката

Доставка и монтаж на хладилни инсталации и СМР дейности към обект: „Производствена сграда I– Център за преработка“, с. Динката, общ. Лесичово.

  • Изграждане на две среднотемпературни хладилни камери за съхранение на череши.

Доставка и монтаж на хладилни инсталации за две хладилни камери и едно охлаждаемо помещение.