Project Description

“Фидус” ООД, гр. Павликени

Доставка и монтаж на хладилно оборудване за изграждане на хладилна камера за съхранение и охлаждане на растения с поддържане на температура и влажност.