Project Description

Предприятие за производство на месни продукти, находящ се в с. Кътина, общ. Нови Искър

Главен изпълнител към обект: „Предприятие за производство на месни продукти“, находящ се в с. Кътина.

  • Доставка и монтаж на хладилна централа за четири броя хладилни камери и три

броя манипулационни помещения, в комплект с топлообменник за оползотворяване на отпадната топлина;

  • Доставка и монтаж на един брой сушилня за 18 броя колички и един брой отцедвачно, всяко в комплект с топлообменник за използване на отпадна топлина.