Project Description

Мобилни хладилни камери за интензивно охлаждане на зеленчуци.

Доставка на два броя мобилни хладилни камери за интензивно охлаждане на зеленчуци.

  • Мобилна хладилна камера за интензивно охлаждане на 4000 кг/ден зеленчуци от +30°С до +16°С и дълосрочно съхранение, находяща се в с.Казичене, област София.

Възложител: „ЗП Виктор Асенов Асенов“.

  • Мобилна хладилна камера за интензивно охлаждане на зеленчуци, находяща се на територията на с. Веселиново, обл. Ямбол.

Възложител: „БРИЗ-ЮГ“ АД