Project Description

“Coca Cola HBKB”, гр. Костинброд

Хладилна инсталация със студува мощност 150 kW за охлаждане на полипропилен-гликолов разтвор към бутилиращи линии за безалкохолни напитки, за “София Бевъридж Къмпани” ООД, гр. Костинброд – бутилираща компания на “Coca-Cola”.