Project Description

“Чичо Чарли” ЕООД, гр. Пловдив

Доставка и монтаж на замразвателен тунел за сладолед с производителност 1 т/час, комплект с хладилна инсталация;