Project Description

„Цех за производство на млечни продукти” „Долна Сабурча“ – землище на село Борино, община Борино.