Project Description

Цех за Биопродукти, с. Граф Игнатиево, гр.Пловдив

Подизпълнител на цялостно изграждане на обект: „Цех за сортиране, пакетиране, замразяване и съхранение на Биопродукти“ в с. Граф Игнатиево, гр. Пловдив.

  • Доставка и монтаж на хладилна инсталация за флуидизационен тунел за шоково замразяване.
  • Доставка и монтаж на хладилни инсталации към две нискотемпературни хладилни камери, всяка с обем 1800м3.
  • Доставка и монтаж на хладилни инсталации за три среднотемпературни хладилни камери с общ обем 1200м3.
  • Доставка и монтаж на хладилни инсталации за охлаждаеми помещения: Опаковка; Подготвително; Експедиция и коридор , с общ обем 2730м3.