Project Description

“Хранмаш Инженеринг” АД, гр.Стара Загора

Доставка и монтаж на водоохлаждаща инсталация за охлаждане на слънчогледово масло ( 8 тона от 30ºС до 4 ºС за 2 часа