Project Description

“Софийска баница” ООД – гр. София, кв. Илиянци

Доставка и монтаж на технологично и хладилно оборудване за внедряване на иновативен продукт – шоково замразена веган баница:

  • Технологична линия за производство на веган баница с номинална производителност 300 кг/ч;
  • Шоков тунел за замръзяване на баница;
  • Изграждане на 1 бр. климатизирано помещение;
  • Изграждане на минусова хладилна камера за съхранение на шоково замразения  продукт.