Project Description

“СИС Индустрийс” ООД, гр. Карнобат

Доставка и монтаж на оборудване за изграждане на хладилна камера за охлаждане на 30 т. грозде за 24 часа, с входяща температура от +22°С и охлаждане до +10°С към “Винпром Карнобат”.