Project Description

Хладилен склад за търговия на едро, гр. София

Главен изпълнител за изграждане на обект: „Реконструкция и промяна на предназначението на склад за суровини и материали в хладилен склад за търговия на едро“, находящ се в гр. София.

  • Изграждане на охлаждаем склад и експедиционна рампа.
  • Доставка и монтаж на четири броя хладилни инсталации.