Project Description

“Родина Агро” АД, гр.Попово

Цялостно изграждане на ” Предприятие за замразяване и сушене на плодове и зеленчуци”, включващo;

Доставка, монтаж, пуск и настройка на хладилни инсталации за:

1. Хладилна инсталация за хл.камера за съхранение на  предварително замразени продукти с обем 693 м3

2. Хладилна инсталация за хл.камера за съхранение на предварително замразени продукти с обем 312 м3           ( всяка) – 8 броя :

3. Хладилна инсталация за приемно помещение с обем 129 м3 и температура t­пом­=  6 ÷ 8 ºС;

4. Хладилни инсталации за  помещение експедиция с обем 450 м3 и tкам= ±0 ÷ 5 ºС ;

5.Хладилни инсталации за  помещение опаковка с обем 159 м3 и tкам= -5 ºС  ;

6. Хладилна инсталация за замръзвателен тунел тип S1 Frigoskandia