Project Description

Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци – към фирма „Агроланд“ ООД – гр. Хаджидимово

Цялостно изграждане на предприятието ( СМР, Отопление и Вентилация, Ел.  двигателна и автоматизация за хладилни инсталации, ГРТ, Доставка и монтаж на технологично оборудване;)

 Хладилни инсталации за следните охлаждаеми помещения:

  1. Замръзвателен тунел 250кг/ч за чушки  (от +15 до -15?С);
  2. Хладилна камера №1  (±0/+4?С)
  3. Хладилна камера №2 и 3  (-24/+4?С)
  4. Охлаждаемо помещение – опаковка (±0/+4?С)
  5.  Хладилна камера – сирене(+2/+4?С)