Project Description

Предприятие за преработка, замразяване и съхранение на плодове и зеленчуци, с.Караново

– застроена площ : 1848.66м2

– капацитет: 2000т. плодове и зеленчуци;

– Флуидизационен замразвателен тунел на фирма” Frigoscandia” A20;

– Количков замразвателен тунел – 250кг/час;

– 9 броя охлаждаеми помещения;

Всички агрегати за хладилни камери и охлаждаеми помещения са с инверторно управление.