Project Description

Предприятие за месодобив и транжиране на месо“– с. Зелена Морава, общ. Омуртаг.