Project Description

“Пластек” ООД, гр.Пловдив

Хладилна инсталация за охлаждане на вода за технологични нужди – 150kW студува мощност с акумулатор на студ – към предприятие за производство на пластмасови тръби– “Пластек” ООД, гр. Пловдив;