Project Description

“Олопласт”, гр.Пирдоп

Изграждане на цех за преработка на риба и рибни продукти до 1 тон / дневно / – гр. Пирдоп;

1. Среднотемпературна хладилна камера с обем 113м3 и tкам = ±0 ÷ 4 ºС  ;

2. Нискотемпературна хладилна камера за шоково замразяване с обем 17м3 и tкам = – 30 ºС;

3. Хладилни камери  с tкам = -7 ÷ 4 ºС – 2 броя;

4. Хладилни камери с обем 53м3 и tкам = ±0 ÷ 4 ºС – 2 броя;

5. Нискотемпературна хладилна камера за съхранение на замразена риба с обем 44м3 и tкам = – 18 ºС;

6. Хладилни камери за помещение ” Опаковка” с  tкам = 12 ºС- 2 броя;

7. Хладилна камера за филетиране на риба с обем 125м3 и tкам = 12 ºС ;

8. Хладилна камера с обем 110м3 и tкам = 12 ºС;

9. Хладилна камера за помещение” Експедиция на прясна риба” с tкам = 12 ºС;

10. Нискотемпературна хладилна камера за помещение” Отпадъци” с tкам = – 18 ºС;

11. Нискотемпературна хладилна камера с обем 53м3 и tкам = – 18 ºС;

12. Хладилна камера с обем 58м3 и tкам = 12 ºС;

13. Хладилна камера с  tкам = 12 ºС – 2 броя;