Project Description

Млекопреработвателно предприятие – “Мизия-Милк”, гр. Търговище