Project Description

“Мизия Милк” ООД, гр.Търговище

Изграждане, доставка и монтаж на хладилни инсталации за производство и съхранение на кисело мляко – млечни продукти – хладилни инсталации за хладилни камери  и инсталация за ледена вода към ” Млекопреработвателно предприятие ” Мизия Милк” ООД – гр. Търговище;