Project Description

“МЕТАЛСТРОЙ АМС” ООД

Доставка и монтаж на хладилно оборудване за четири помещения за обект, находящ се в местността Динката.