Project Description

“Мартекс Фрут” ООД, гр.Гулянци

Преустройство, реконструкция на сграден фонд и Изграждане на преработвателно предприятие със замръзвателен тунел “Frigoscandia” за плодове и зеленчуци и 6 бр. хладилни камери – “Мартекс Фрут” ООД;