Project Description

“Марком” ООД, гр.Хасково

Изграждане на тържище в гр. Хасково, състоящо се от “Цех за сушене на плодове и зеленчуци”, 4 броя хладилни камери за съхранение на пресни и сушени плодове и зеленчуци , както и линия за пакетиране на плодове и зеленчуци – “Марком” ООД