Project Description

“Маклер Комерс “ЕООД, гр.Разград

Изградена Хладилна инсталация за хладилни камери за съхранение на мляко и млечни продукти за нуждите на „Маклер Комерс“ ЕООД, обл. Разград.

  • Монтиране на нискотемпературна хладилни инсталации – „Върната продукция“;
  • Монтиране на среднотемпературни хладилни инсталации за „Обдухване на сирене“, „Отцеждане на сирене“, „Зреене на Сирене“, „Готова продукция“
  • Доставена и монтирана Мониторинг система;
  • Изграждане на Отопление и Вентилация на офис сградите;