Project Description

“МАВЕРА” ООД – гр.София

Доставка и монтаж на хладилни инсталации за хладилни камери за две сгради към складова хладилна база в с.Подгумер – Софийска област; Доставка и монтаж на силова , осветителна и мълниезащитна инсталация и мониторинг система за две сгради с хладилни камери и предхладилно; Монтаж на подова изолация за хладилни камери. Доставка и монтаж на ел. нагреватели против промръзване на почвата за хладилните камери.