Project Description

“Лактима” АД, гр. В.Търново

Доставка и монтаж на хладилна система за ледена вода с Фолинг Филм Чилър и Айс Банк. Проектна документация за хидравличен модул и тръбна разводка за потребители. Хладилна камера за шоково охлаждане на кисело мляко и хладилна камера за готова продукция- за съхранение на мляко и млечни продукти и хладилна врата за хладилна камера . Хладилна инсталация за студена вода към машина за пластмасови бутилки. Хидравличен модул към инсталация за студена вода към машина за пластмасови бутилки към обект в гр. Велико Търново на фирма „Лактима” АД .