Project Description

“Кънвинианс” АД, гр. София

Доставка и монтаж на хладилно оборудване за плюсова хладилна камера, разделена на шест отделения с преградни стени. Допълнителни дейности за обособяването на нова отделна хладилна камера с температурен режим +2/+6 °С.