Project Description

„Кремио“ ЕАД, гр. София

Климатизиране на производствени помещения към „Кремио“ ЕАД, гр. София- производител на млечни продукти с марките My Day“ и „Cucina d’oro“.