Project Description

“Клара АВС” ЕООД, с. Зелена Морава, общ. Омуртаг

Доставка и монтаж на допълнителна хладилна инсталация към съществуваща хладилна камера за охлаждане на 180 бр. прасета, по 68 кг. всяко (общо- 12 240 кг.) за 6 часа.