Project Description

ЕТ“ Лилко Касабов-Дили“ – с. Змеица, обл. Смолян – „Изграждане на пристройка към пункт за изкупуване и съхранение на диворастящи гъби и горски плодове“

Доставка на материали за извършване на СМР,  оборудване и  съоръжения и по части: ”Архитектурна”, ” Конструктивна”, „Електро“, „ В и К” “Хладилна и ел. двигателна за хладилни инсталации”, „ ОВ ”, „Технологична „

Извършване на СМР, специализиран монтаж на оборудването и съоръженията за :

  1. Нискотемпературна хладилна камера за съхранение на гъби  – 2 броя с температура на въздуха в камерата: +5°С ÷ -24°С;
  2.  Шоков замразвателен тунел с капацитет 250 кг/час ( от +25°С ÷ -14°С);
  3.  Охлаждаемо помещение“ Опаковка“, с температура на въздуха в помещението: ±0°С ÷ +5°С;