Project Description

ЗП “Красимир Керемедчийски”, гр.Ихтиман

Изграждане на „Предприятие за замръзяване  на плодове и зеленчуци”– гр. Ихтиман.

  • Замръзвателен тунел
  • 3 бр. хладилни камери