Project Description

ЕТ “Живко Василев-Бисери”

Хладилни инсталации за хладилни камери, замръзвателен тунел и охлаждаеми помещения към „Предприятие за преработка на пилета и пилешки разфасовки” – ЕТ “Живко Василев – Бисери” – гр. Свиленград