Project Description

“Двуетажна производствена сграда, техническа сграда, индустриална и бизнес зона“, село Гурмазово, община Божурище

Главен изпълнител на обект: „Двуетажна производствена сграда, техническа сграда, индустриална и бизнес зона“, село Гурмазово, община Божурище.

  • Доставка и монтаж на акумулатор на студ “Айсбанк”, в комплект с хладилна инсталация за шоково замразяване.
  • Доставка и монтаж на хладилна централа на директно изпарение за 2 броя манипулационни помещения, 10 броя охлаждаеми помещения и едно помещение за шоково охлаждане на1000 кг. неопаковани топлинно обоработени продукти от +45°С до +15°С за 1 час.
  • Доставка и монтаж на хладилни инсталации за три броя нискотемпературни хладилни помещения.