Project Description

“Елтрон” ООД, гр.Велико Търново

Доставка и монтаж на хладилни инсталации за охлаждане на вода с капацитет 3т.продукт за 45мин. към птицекомбинат –гр.Кострума/Русия/