Project Description

„Еко Енерджи“, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Доставка и монтаж на хладилни панели и хладилни инсталации към обект  „Цех за сортиране, пакетиране, замразяване и съхранение на Биопродукти“ в  с. Граф Игнатиево, общ. Марица, гр. Пловдив.