Project Description

“Вита Фуудс” ООД, гр.Свиленград

Доставка и монтаж на  хладилни инсталации за 3 броя нискотемпературни хладилни камери с tкам = -20С , два броя среднотемпературни хладилни камери с tкам = ±0 ÷ 5 ºС; и хладилна инсталация за замразвателен тунел на Frigoscandia±0 ÷ 5 ºС  към ” Предприятие за производство на тестени изделия”;