Project Description

Птицекланица, гр. Севлиево

Главен изпълнител на обект „Обновление и модернизация на хладилно оборудване към предприятие, птицекланица“, гр. Севлиево.

  • Доставка и монтаж на чилър за охлаждане на вода, в комплект с хладилна инсталация.

Предвидено е чилърът да охлади 2200 бр. патици (2,2кг/бр.) от +32°С до +22°С и

tвода= +5 °С ÷ +16°С; Хладилната инсталация охлажда 2200 бр. (2,2кг/бр.) патици от +25°С до +4°С за 2 часа и 30 минути.

  • Доставка и монтаж на тунел за шоково замразяване на 13 тона патици от +7°С до -18°С за 12 часа;
  • Доставка и монтаж на хладилни инсталации за три броя нискомпературни хладилни камери;
  • Доставка и монтаж на хладилни инсталации за четири броя среднотемпературни хладилни камери и охлаждаем коридор;
  • Доставка и монтаж на хладилна инсталация за манипулационно помещение.