Project Description

“Брит Розако” АД, гр. Бяла

Цялостно изграждане на хладилна камера за съхранение на рози с обем 3 300 м3 и температура на въздуха ±0°С;