Project Description

“ Братя Зафирови“ ООД, гр.Сливен

Доставка и монтаж на хладилни инсталации за 13 броя среднотемпературни камери предназначени за:
–       съхранение на сирене, съхранение на масло, за охлаждане на кашкавал – 1 тон за 12 часа от 35 С до 4С, хладилна камера за предзреене на кашкавал, за зреене на кашкавал, за шоково охлаждане на кисело мляко 2 тона за 6 часа  и за 6 тона за 6 часа от 35 С до 4С.
–       Инсталация за ледена вода с изпарителна система “Ice Bank”;