Project Description

„Атоменергоремонт“ АД, гр. Козлодуй

Доставка и монтаж на ОВК оборудване- климатична VRF система  към лаборатория за изпитване на хидроамортисьори на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.