В началото на 2007г."Айсберг - Интернешънъл" ЕООД успешно се сертифицира по системата EN ISO 9001:2008.
С което още веднъж се подчертава високото качество, с което работим.