Собственик и Управител

Димитър Костов

Мобилен: +359 887 895 730

 

Техически директор

Люсиен Костов

Мобилен: +359 888 365 722

e-mail: Lkostov@iceberginter.com

Търговски директор

Самуил Костов

Мобилен: +359 889 203 502

e-mail: samuilkostov@iceberginter.com

     

Централен офис

гр. София, ул. Софроний Врачански №129
П.К. - 1233
Стационарен: (02) 931 31 33
e-mail: office@iceberginter.com

web:    www.iceberginter.com

 

 

Производствена база/Резервни части/Хладилни камери под наем

гр. София, кв. Военна Рампа , ул ."Проф. Иван Георгов" № 4
П.К. - 1220
Стационарен: (02) 931 18 82
e-mail: office@iceberginter.com

web:    www.iceberginter.com