Интервю със собственика на"Айсберг - Интернешънъл" ЕООД - инж. Д. Костов  Фазово превръщане на въглероден двуокис СО2 (R744)
   
      
Технология Falling film за охлаждане на вода до 0.5оС - широко приложение в млекопреработването
   

 

Принцип на действие - херметичен бутален компресор COPELAND Scroll - интересно                              Сподели: