"Айсберг - Интернешънъл" ЕООД предлага на своите клиенти пълна гама от  услуги и дейности в областта на хладилната техника:

- Цялостно изграждане на хладилни камери;
- Монтаж на самостоятелни хладилни инсталации свързани с технологичните нужди на различни видове производства;
- Монтаж на централизирани хладилни инсталации с различен брой консуматори(камери или изпарители) за съхранението на стоки и продукти в хранително-вкусовата и други промишлености;
- Ремонт и реконструкция на съществуващи хладилни инсталации;
-   Абонаментен сервиз на хладилни инсталации;
- Монтаж на мониторингови системи за следене на температурните режими и статуса на хладилни камери и инсталации свързани с въвеждането на системи за стандартизация;
- Замяна(ретрофит) на забранени за употреба хладилни агенти;
- Изработка на ел. табла за управление на хладилни инсталации;
- Монтаж на системи за защита на подовете на хладилните камери от замръзване;
- ремонт и поддръжка на хладилни инсталации с ефекта на Пелтие.