Фирма " Айсберг - Интернешънъл" ЕООД е изготвила проекти за обекти в областта на хранително-вкусовата промишленост, като:

1. " Маклер Комерс" ЕООД - гр. Търговище

Изготвяне на Технически проект " Хладилна база за структурно/ бяло саламурено / сирене от краве мляко в гр. Божурище към Мандра за сирене - с. Брестовене, обл. Разград;

2. "Родина- Агро" ЕООД - гр. Попово

Изготвяне на Технически проект за Обект: " Предприятие за замразяване и сушене на плодове и зеленчуци" - гр. Попово

3. "Тера Клас " ООД - гр. Велико Търново

Изготвяне на Технически проект за Обект: " Пазар на едро за зеленчуци и плодове"

4. " Риба Комерс" ООД - гр. Бургас

Изготвяне на Технически проект за Обект " Хладилна база за риба и рибни продукти" - КК " Слънчев бряг"

5. " Денито" ООД - гр. София

Изготвяне на Технически проект  за Обект: " Магазин за търговия на едро, администрация и подземен гараж"

6. " Ойрошпед"АД - гр. София

Проектиране на Хладилни инсталации за хладилни камери и охлаждаем коридор за Транспортно спедиционен терминал;

7. ЗП" Красимир Керемедчийски" - гр. Ихтиман

Проектиране на Предприятие с Цех за замразяване на плодове и зеленчуци;

8. " Мизия Милк" ООД - гр. Търговище

Изготвяне на технически проект за " Разширение на млекопреработвателно предприятие за производство и съхранение на млечни продукти - хладилни инсталации за хладилни камери"

9.Проектиране на " Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци" за нуждите на " Агроланд" ООД - гр. Хаджидимово, обл. Благоевград;