Фирма" Айсберг - Интернешънъл" ЕООД - гр. София изгражда няколко обекта в страната, които ще бъдат завършени качествено и в срок според всички изисквания на Инвеститорите:
 

  

1.     „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“ към фирма „Агроланд“ ООД – гр. Хаджидимово. Цялостно изграждане на предприятието ( СМР, Отопление и Вентилация, Ел.  двигателна и автоматизация за хладилни инсталации, ГРТ, Доставка и монтаж на технологично оборудване;)

 Хладилни инсталации за следните охлаждаеми помещения:

  1. Замръзвателен тунел 250кг/ч за чушки  (от +15 до -15?С);
  2. Хладилна камера №1  (±0/+4?С)
  3. Хладилна камера №2 и 3  (-24/+4?С)
  4. Охлаждаемо помещение - опаковка (±0/+4?С)
  5.  Хладилна камера - сирене(+2/+4?С)

  

2.      ЕТ“ Лилко Касабов-Дили“ – с. Змеица, обл. Смолян – „Изграждане на пристройка към пункт за изкупуване и съхранение на диворастящи гъби и горски плодове“

Доставка на материали за извършване на СМР,  оборудване и  съоръжения и по части: ”Архитектурна”, ” Конструктивна”, „Електро“, „ В и К” "Хладилна и ел. двигателна за хладилни инсталации”, „ ОВ ”, „Технологична „

Извършване на СМР, специализиран монтаж на оборудването и съоръженията за :

  1. Нискотемпературна хладилна камера за съхранение на гъби  - 2 броя с температура на въздуха в камерата: +5°С ÷ -24°С;
  2.  Шоков замразвателен тунел с капацитет 250 кг/час ( от +25°С ÷ -14°С);
  3.  Охлаждаемо помещение“ Опаковка“, с температура на въздуха в помещението: ±0°С ÷ +5°С;